Beoordeling A-certificering Best Value Europe


Criterium

Beoordelingspunten

Doelstelling BV-E

1: B+ certificering

 • IMT en PIPS examen gehaald

 • Beschikking over B+ certificaat

Verifiëren dat de kandidaat beschikt over theoretische basiskennis BV

2: Prestatie-informatie

(max 1 A4)

 • Minimaal 1 representatief Best Value project als opdrachtgever of opdrachtnemer

 • Prestatie-informatie om de juiste toepassing van Best Value te onderbouwen

Snel en efficiënt beoordelen van het vermogen van de kandidaat om Best Value op juiste wijze toe te passen en in potentie geschikt is voor A-certificering.

3: Artikel

(max 8 A4)

 • Beschrijving en reflectie over toepassing Best Value methodiek (PIPS)

 • Reflectie over toepassing Best Value filosofie (IMT/KSM) aan de hand van casussen in het project

 • Prestatie-informatie over de resultaten van de toepassing van Best Value

 • Gebruik van dominante informatie en geschikt voor publicatie

Beoordelen van het vermogen van de kandidaat om de Best Value methodiek (PIPS) en filosofie (IMT/KSM) zelfstandig toe te passen, gecommitteerd is aan de Best Value aanpak en geschikt is voor A-certificering.

4: Interview / assessment

 • Doorgrond eigen artikel

 • Doorgrond Best Value Filosofie en kan deze in de praktijk brengen

 • Doorgrond Best Value methodiek (PIPS) en kan afwijkingen van de methodiek identificeren en onderbouwen

 • Kan IMT/KWS toepassen op casussen

 • Gebruik van dominante informatie

Beoordelen of kandidaat eigen artikel doorgrond, in staat is Best Value zelfstandig toe te passen, gecommitteerd is aan de Best Value aanpak en geschikt is voor A-certificering.


Nadere toelichting op het in te dienen artikel:


 • Inhoud artikel over opdrachtgeverszijde: een beschrijving van de fasering van het inkoopproces en trainingen. De onderliggende documenten (bijv. inkoopplan, inschrijvingsleidraad, gunningsadvies, projectplan, WRR etc.) moeten daarbij als bijlage worden aangeleverd.


 • Inhoud artikel over opdrachtnemerszijde: een beschrijving van het inschrijvingsproces, de training, concretiseringsfase en/of de uitvoeringsfase. De onderliggende documenten (bijv. visie-/propositiedocument, inschrijvingsdocument etc., projectplan, WRR) moeten daarbij als bijlage worden aangeleverd.


 • Inhoud artikel over BV toepassing in organisaties/teams/mensen. De onderliggende documenten, zoals bijvoorbeeld onderzoeken/interviews worden als bijlage aangeleverd


 • Het artikel dient prestatie-informatie te bevatten over de resultaten van het project of proces in termen van tijd, geld en kwaliteit om de effectiviteit en efficiëntie van de Best Value toepassing te onderbouwen.


 • Het artikel dient geschikt te zijn voor publicatie. Zodoende wordt het artikel beoordeeld op de kenmerken van dominante informatie: relevant, verifieerbaar, objectief, onderbouwd met metingen (getallen, percentages), specifiek, concreet, eenvoudig te begrijpen, niet discussieerbaar, zorgt voor transparantie.

 

Workflow
De workflow van het certificeringsproces ziet er als volgt uit:

 

Actie

Week

dagen

 

Interview

 

0

   

Consensus meeting artikel en PI

BC

-2

-14

 

Individuele beoordeling artikel en PI

BC

-3

-21

 

Toe mailen definitief artikel en PI naar BVE

kandidaat

-4

-28

 

Stukken van voldoende kwaliteit om in te sturen

buddy

     

Concept stukken naar buddy

kandidaat

     

Toewijzing buddy ( 1 van de BC)

Susan

aanmelddatum

   

Aanmelding door kandidaat

kandidaat