how

A Associates

BV-E is gericht op het verspreiden en toepassen van Best Value in Europa: in organisaties, projecten en processen. Wij stimuleren het gebruik van Best Value principes bij Procurement, Risk Management en Project Management. In verschillende Europese landen zullen daarom stapsgewijs Best Value kennis centra worden opgezet.

BV-E werkt met een licentie Best Value van PBSRG/ASU in nauwe samenwerking met grondlegger Dean Kashiwagi. Het is een netwerkorganisatie op basis van de principes van de Best Value Aanpak: gebruik makend van expertise, transparantie en win-win.

Iedereen die actief wil bijdragen aan het op een hoger niveau brengen van Best Value kan meedoen door associate te worden van Best Value Europe.

Wat kan Best Value Europe concreet voor u doen?

  • A+ trainers kunnen actief deelnemen, bijvoorbeeld in de Certification Board;
  • We vergroten uw zichtbaarheid door u op de website te presenteren met behulp van objectieve maatstaven. Daarnaast kunt u uw organisatie en activiteiten op de BV-E website presenteren;
  • Verbetering van uw prestaties door intervisie, deelname aan kennis- en ervaringssessies, het leren van anderen;
  • Vergroten van uw portfolio door het uitvoeren van Best Value projecten van BV Europe;
  • A+ trainers mogen het B-certificaat uitgeven aan cursisten ter afsluiting van een BV opleiding;
  • Een korting van 25% op het bijwonen van het jaarlijkse Best Value Europe congres.

Wat vraagt BV-E van A en A+ gecertificeerde associates?

Om het kwaliteitsniveau van BV-E te waarborgen, wordt actieve deelname gevraagd, uitgedrukt in te behalen educational points, met een minimum van 5 per jaar.

De educational points worden verkregen door:

  • Deelname aan gratis toegankelijke kennis en ervaringssessies (1 punt per keer);
  • Publiceren van de resultaten van je project (2 punten per project);
  • Het certificeren van een persoon tot niveau A (3 punten per persoon, alleen mogelijk voor A+ trainers);
  • Het mede organiseren van en bijdragen aan het jaarlijkse Best Value Europe congres (3 punten).

De jaarlijkse contributie is € 1000,-.

Meer informatie voor A associates kun je nalezen in de voorwaarden.

Ben jij enthousiast geworden? Neem deel aan onze Europese missie!