how

Best Value Europe is een netwerkorganisatie.

Dit houdt in dat Best Value Europe strategische partners (associates) zoekt en aan zich bindt. Dit zijn mensen die werkzaam zijn binnen de profit en non-profit sector. Mensen die onderkennen dat meer regels, meer controles en meer toezicht de situatie niet beter maken en op zoek zijn naar alternatieven.

Best Value Europe ondersteunt met opleidingen, congressen, kennissessies en publiciteit.

Best Value richt zich op alle sectoren, in het bijzonder die waar regels, controles en toezicht een hoge vlucht hebben genomen.

Best Value Europe leidt mensen op tot professionals en stelt ze in staat om met behulp van andere BV professionals eigen Best Value doelen te verwezenlijken.

Wij stellen documentatie over theorie en praktijk beschikbaar voor aangesloten gecertificeerde Best Value professionals.

Wij stellen Best Value experts in de gelegenheid tot het geven van trainingen en certificeren van cursisten.

Ook kunnen Best Value experts een bijdrage leveren aan implementatietrajecten bij organisaties.

Kortom, we stellen BV experts in de gelegenheid om binnen Europa kansen te creëren en te benutten.

Samen bouwen we in een stevig tempo aan een netwerkorganisatie die ten dienste staat van mensen en organisaties, in de profit en non-profit sector.

We streven naar aanwezigheid in alle 28 Europese lidstaten.

Ben jij enthousiast geworden? Neem deel aan onze Europese missie!!