why

Best Value Europe (BV-E) is een internationale organisatie die is opgericht om het gedachtegoed van Best Value te verspreiden en onderzoek naar de toepassing van Best Value mogelijk te maken in heel Europa.

In Europa worden we steeds vaker geconfronteerd met crises en schandalen. Het conventionele antwoord van overheden, organisaties en bedrijven op deze "missteps” is om meer regels, meer controles en meer toezicht te organiseren. Meer regels, meer controles en meer toezicht leiden niet tot een veiligere omgeving. Ze leiden wel tot hogere kosten, meer bureaucratie en minder werkplezier. Best Value is een methode om onzekerheden te verminderen en incidenten te voorkomen

Wat is Best Value?

Best Value is een bewezen methode voor het behalen van resultaat in (project)organisaties. De Best Value principes zijn simpel, maar wijken sterk af van hoe we in de Westerse wereld gewend zijn te werken.

Best Value gaat uit van de gedachte dat mensen elkaar niet kunnen veranderen, alleen zichzelf.

Best Value stelt dat regels, controles en toezicht veel kosten met zich mee brengen maar weinig toegevoegde waarde.

In plaats van het zoeken naar zekerheid in regeltjes, contracten en toezicht, zet Best Value vakmanschap, transparantie en accountability centraal om resultaten te behalen.

De resources die we heden ten dage kwijt zijn aan regelgeving, controles en inspecties, kunnen worden ingezet ter verhoging van de kwaliteit.

Best Value leidt tot meer kwaliteit en creativiteit en dus een betere concurrentiepositie. Best Value is win-win, maar geen wondermiddel.

De methode is eenvoudig, maar toepassing binnen een project of organisatie stelt hoge eisen aan leiderschap en inzet van medewerkers.

Best Value Europe zet zich in om de change die Best Value teweeg kan brengen in Europa, mogelijk te maken.

Best Value Europe verzorgt educatie, certificering, interactieve sessies en nog veel meer voor een ieder die geïnteresseerd is in deze nieuwe wijze van management.

Klik hier voor meer informatie over Best Value.