Wat is Best Value?

Best Value Procurement (BVP) gaat over een andere manier van vinden en behouden van een samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het is meer dan een inkoopmethode, het is een zienswijze, een verschuiving in paradigma en een geoptimaliseerde omgeving waarin experts waarde kunnen toevoegen en kosten kunnen minimaliseren.

De opdrachtnemer neemt de leiding. De rol van de opdrachtgever verschuift van expert zijn naar het kunnen herkennen van een expert. Door de expertise van de opdrachtnemer te benutten wordt het risico beperkt en ontstaat er een transparante omgeving.

De filosofie van Best Value staat haaks op de gangbare inkoopfilosofie waar vooral management, sturen en controleren wordt toegepast. Best Value is gebaseerd op de expertise van opdrachtnemers waarbij de nadruk ligt op een zorgvuldig voortraject in plaats van op controle achteraf.

Een expert is in staat om kort en bondig iets uit te leggen aan een niet expert. In plaats van uitvoerige documenten wordt daarom bij een aanbesteding aan de potentiële opdrachtnemer gevraagd met behulp van beweringen in drie korte documenten (ieder 2 A4) uit te leggen wat ze kunnen, waarom ze het kunnen en welke risico’s en kansen ze zien.

Om dit aan te tonen wordt gebruik gemaakt van metrics: cijfers die de performance van een organisatie weergeven. Metrics zijn specifiek per project, makkelijk te begrijpen en niet technisch. Documenten die specifiek, logisch en simpel zijn opgebouwd en voorzien zijn van metrics spreken voor zich. Het is daarom makkelijk voor de selectie commissie om de (anonieme) stukken te beoordelen.

De opdrachtnemer neemt de regie over het project. De veranderde relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan even wennen zijn. Het is belangrijk dat er niet teruggevallen wordt in het oude gedrag van managen, sturen en controleren. De Best Value opdrachtnemer neemt een voorbeeldrol aan en kan de opdrachtgever helpen. De opdrachtgever ondersteunt en faciliteert op haar beurt de opdrachtnemer zodanig dat de opdrachtnemer zijn werk zo goed mogelijk kan doen. Het succes van het project valt of staat met het op een juiste manier handhaven van de Best Value principes.

De Best Value principes zijn zowel in de private sector als in de publieke sector toepasbaar. Er wordt gezocht naar de expert die boven het maaiveld uitsteekt.

Video - Dean Kashiwagi: Best Value Philopsophy

Video - Dean Kashiwagi: Basis van Best Value